Mens Hudson Cup (2 rinks)

Preliminary Round
Friday 1 August
Quarter Finals
Friday 8 August
Semi Finals
Friday 15 August
Final
(at Ashford Rail)

Saturday 23 August

Ashford Rail
v
Cheriton


v
New Romney


v


 vSellindge
v
Folkestone

Folkestone Park
v
Hythe

v

Winning ClubWear Bay
v
Lyminge