Hudson Cup (Men)
Preliminary Round
Friday 5 August
Quarter Finals
Friday 12 August
Semi Finals
Friday 19 August
Final (At Folkestone)
Saturday 27 August
New Romney
v
Cheriton

v
Folkestone Park


vv

 Folkestone
v
Hythe
Wear Bay
v
Lyminge
 
v

Winning Club

Sellindge
v
Ashford Rail