Hudson Cup (Men)   
Preliminary Round

Friday 4 August
Quarter Finals

Friday 11 August
Semi Finals

Friday 18 August
Final
(At Hythe)

Saturday 26 August
Folkestone Park
v
Lyminge

v
Hythe

v


v

 Cheriton
v
Wear Bay
Sellindge
v
Ashford Rail
 
v


~ Winning Club~
New Romney
v
Folkestone