Hudson Cup (Men)
Preliminary Round
Friday 5 August
Quarter Finals
Friday 12 August
Semi Finals
Friday 19 August
Final (At Folkestone)
Saturday 27 August
New Romney
v
Cheriton
Cheriton
v
Folkestone Park

Folkestone Park
v
Hythe

Folkestone Park
v
Ashford Rail
 Folkestone
v
Hythe
Wear Bay
v
Lyminge
 Lyminge
v
Ashford Rail

~ Winning Club ~

Ashford Rail


Sellindge
v
Ashford Rail