Mens Singles 2016
 Preliminary
Round
1st Round
6 July
2nd Round
20 July
3rd Round
 3 August
Semi Finals
17 August
(Neutral Green)

Final
(At Folkestone)
Saturday 27 August
B. Adams
v
A. Rayment
B. Adams
v
J. Avery
J. Avery
v
B. Tutt

J. Avery
v
A. Ralph


J. Avery
v
R. Trow


J. Avery

v
M. Trow
J. Avery
v
I. Larkin
J. Sutton
v
V. Powell
J. Sutton
v
B. Tutt
 A. Ralph
v
R. Goody

A. Ralph
v
K. Gates

K. Gates
v
M. Wallace
J. Andrews
v
K. Watkin
K. Watkin
v
R. Trow
R. Trow
v
J. Ryan
R. Trow
v
P. Horan
J. Ryan
v
M. Rainer
J. Ryan
v
R. Herridge
R. Herridge
v
R. Dixon
R. Hodges
v
T. Geere
R. Hodges
v
S. Manning
R. Hodges
v
R. Wood
R. Wood
v
M. Trow

~ Winner ~

J. Avery

(Folkestone Park)
J. Marsh
v
S. Manning
 R. Wood
v
M. Spicknell
R. Wood
v
T. Hardie
T. Hardie
v
J. Tappenden
J. Martin
v
G. Boucher
G. Boucher
v
J. McMillan
J. McMillan
v
M. Trow
J. McMillan
v
J. Colllins
S. Powell
v
W. Robinson
W. Robinson
v
M. Trow
M. Trow
v
J. Parsons