Stacks Image 2223

Hudson Cup ~ men

Stacks Image 2214


Round 1


Round 2


Semi-finals

Final at Ashford Rail
[To be played in whites]

Play on or before
Friday 29
th July

Play on or before
Friday 5
th August

Play on or before
Friday 12
th August


Saturday 27
th August

Ashford Town
v
Hythe

0
v
0

0
v
0

0
v
0

Sellindge
v
Ashford Rail

Wear Bay
v
Lyminge

0
0

0

Winning Club

••••

0
0
0

New Romney
v
Folkestone

0
v
0

0
0
0

0
0
0

Folkestone Park
v
Cheriton

0
0
0

0
0
0