Hudson Cup

~ Men ~

Stacks Image 2223
Stacks Image 2214

Round 1

Round 2

Semi-finals

Final at Ashford Rail

Play on Friday 30th July

Play on Friday 6th August

Play on Friday 13th August

Saturday 28th August

New Romney
v
Lyminge

Ashford Town
v
Folkestone

A
V
B

Folkestone Park
v
Wear Bay

A
V
B

Ashford Rail
v
Hythe

A
V
B

A
V
B

Sellindge
v
Cheriton